Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn.

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

Ba vị trí tương đối của hai đường tròn và tính chất của đường nối tâm.

Lý thuyết về vị trí tương đối của hai đường tròn.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn:

2. Tính chất của đường nối tâm.

Đường nối tâm là trục đối xứng của hình tạo bởi hai đường tròn.

Từ đó suy ra:

- Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm (h.a).

- Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung thực của dây cung (h.b).

.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu