Lý thuyết cung chứa góc

Bình chọn:
3.4 trên 18 phiếu

1. Cách giải bài toán quỹ tích

1. Cách giải bài toán quỹ tích 

Muốn chứng minh một qũy tích (tập hợp) các điểm \(M\) thỏa mãn tính chất \(T\) là một hình \(H\) nào đó, ta phải chứng minh hai phần;

Phần thuận: Mọi điểm có tính chất \(T\) đều thuộc hình \(H\).

Phần đảo: Mọi điểm \(M\) thuộc hình \(H\) đều có tính chất \(T\).

Kết luận: Quỹ tích hay tập hợp các điểm \(M\) có tính chất \(T\) là hình \(H\).

2. Quỹ tích cung chứa góc

Quỹ tích(tập hợp): Các điểm \(M\) tạo với hai nút của đoạn thẳng \(AB\) cho trước một góc \(\widehat{AMB }\) có số đo α cho trước ( \(0^{\circ}\) < α < \(180^{\circ}\)) là hai cung tròn có số đo là \(360^{\circ}\) - 2α đối xứng với nhau qua \(AB\). 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Cung chứa góc

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu