Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 - Đại số 9

Đề bài

Người ta hòa tan 4 gam chất lỏng thứ nhất với 3 gam chất lỏng thứ hai để được hỗn hợp dung dịch có khối lượng riêng là 70 g/cm3.

Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 20 g/cm3. Tính khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai.

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là \(x\) ( g/cm3) ( \(x > 0\)).

Khi đó khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là \(x + 20\) ( g/cm3).

Thể tích của 4g chất lỏng thứ nhất là \({4 \over {x + 20}}\left( {c{m^3}} \right).\)

Thể tích của 3g chất lượng thứ hai là \({3 \over x}\left( {c{m^3}} \right).\)

Thể tích của hỗn hợp là \({7 \over {70}} = {1 \over {10}}\left( {c{m^3}} \right).\)

Ta có phương trình : \({4 \over {x + 20}} + {3 \over x} = {1 \over {10}}\)

\(\Rightarrow {x^2} - 50x - 600 = 0\)

\(\Leftrightarrow \left[ {\matrix{   {{\rm{x}} = 60\left( {{\text{ nhận}}} \right)}  \cr   {{\rm{x}} =  - 10\left( {{\text{ loại}}} \right)}  \cr  } } \right.\)

Vậy khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là \(60 \) g/cm3.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài