Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Chứng minh rằng nếu \(a > 1\) thì \(a > \sqrt a .\) 

Bài 2. Chứng minh rằng với mọi x, ta có : \(\sqrt {{x^2} + 2x + 5}  \ge 2.\)

Bài 3. Chứng minh rằng \(\sqrt 3  - 5\) \(<-2\) (không dùng máy tính bỏ túi hay bảng số).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(a > b \ge 0 \Leftrightarrow \sqrt a  > \sqrt b \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(a > 1 \Rightarrow \sqrt a  > \sqrt 1  \Leftrightarrow \sqrt a  > 1.\)

Nhân hai vế của bất đẳng thức trên với số dương \(\sqrt a \), ta được:

\(\sqrt a .\sqrt a  > \sqrt a  \Leftrightarrow a > \sqrt a .\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(a > b \ge 0 \Leftrightarrow \sqrt a  > \sqrt b \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^2} + 2x + 5 = {x^2} + 2x + 1 + 4 \) \(= {\left( {x + 1} \right)^2} + 4.\)

Vì \({\left( {x + 1} \right)^2} \ge 0,\) với mọi x thuộc \(\mathbb R\), nên :

\(\eqalign{  & {\left( {x + 1} \right)^2} + 4 \ge 4  \cr  &  \Rightarrow \sqrt {{{\left( {x + 1} \right)}^2} + 4}  \ge \sqrt 4   \cr  &  \Rightarrow \sqrt {{x^2} + 2x + 5}  \ge 2 \cr} \)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng:  \(a > b \ge 0 \Leftrightarrow \sqrt a  > \sqrt b \)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt 3  -5< - 2 \Leftrightarrow \sqrt 3  < 5 - 2 \Rightarrow \sqrt 3  < 3\)

\( \Leftrightarrow {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} < {3^2} \Leftrightarrow 3 < 9\) (hiển nhiên)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí