Bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4 trên 198 phiếu

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Tìm số x không âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x < √2; d) √2x < 4.

Đề bài

Tìm số x không âm, biết:

a) \(\sqrt{x}=15\);           b) \(2\sqrt{x}=14\);

c) \(\sqrt{x}<\sqrt{2}\);          d) \(\sqrt{2x}<4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).

- Sử dụng phương pháp bình phương hai vế:   

  \(\sqrt{A}=B \Leftrightarrow A=B^2 \), với \(A\), \(B  \ge 0 \).

- Sử dụng định lí so sánh các căn bậc hai số học: Với hai số \(a\) và \(b\) không âm ta có: \( a<b\Leftrightarrow \sqrt{a}<\sqrt{b}\)

Lời giải chi tiết

Câu a:

\(\sqrt x = 15 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
{\left( {\sqrt x } \right)^2} = {\left( {15} \right)^2} \hfill \cr} \right. \) \(\Leftrightarrow x = 225\)

Câu b:

\(2\sqrt x = 14 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
\sqrt x = 14:2 \hfill \cr} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
\sqrt x = 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
{\left( {\sqrt x } \right)^2} = {\left( 7 \right)^2} \hfill \cr} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
x = 49 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x = 49\)

Câu c:

\(\sqrt x < \sqrt 2 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
{\left( {\sqrt x } \right)^2} < {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} \hfill \cr} \right. \) \(\Leftrightarrow 0 \le x < 2\)

Câu d: 

\(\sqrt {2x} < 4 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x \ge 0 \hfill \cr
{\left( {\sqrt {2x} } \right)^2} < {\left( 4 \right)^2} \hfill \cr} \right. \) \(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
2x < 16 \hfill \cr} \right. \)

\( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
x < 16:2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr
x < 8 \hfill \cr} \right.\) \(\Leftrightarrow 0 \le x < 8\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Căn bậc hai

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com