Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho đường thẳng \(y = ax + 2\) (d). Tìm hệ số góc của đường thẳng (d) biết rằng đường thẳng qua điểm \(M(3; 6)\).  

Bài 2. Cho hàm số \(y = -x + 3\)

a. Vẽ đồ thị của hàm số.

b. Tính góc \(α\) tạo bởi đường thẳng \(y = -x + 3\) và trục \(Ox\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đường thẳng (d): \(y = ax + b ( a ≠ 0)\) có hệ số góc là a.

Điểm \(M(x_0;y_0)\in(d)\) thì \(y_0 = ax_0 + b\)

Lời giải chi tiết:

Vì \(M \in \left( d \right) \Rightarrow 6 = 3a + 2 \Rightarrow a = {4 \over 3}\)

Vậy hệ số góc của đường thẳng (d) là: \({4 \over 3}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số rồi tìm góc bằng cách sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Lời giải chi tiết:

a. Bảng giá trị:

x

0

3

y

3

0

Đồ thị là đường thẳng qua hai điểm \(A(0; 3), B(3; 0)\).

b. Trong tam giác vuông OAB, ta có: \(OA=OB=3\)

\(\tan \widehat {ABO} = {{OA} \over {OB}} = {3 \over 3} = 1\)

\(\Rightarrow \widehat {ABO} = 45^\circ  \Rightarrow \alpha  = \widehat {ABx} = 135^\circ \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài