Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm hệ số góc của đường thẳng qua \(O\) và điểm \(A(3; 2)\). 

Bài 2. Tính góc \(α\) tạo bởi đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + 3\) và trục \(Ox\).

Bài 3. Viết phương trình đường thẳng có hệ số góc bằng 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đường thẳng (d): \(y = ax + b ( a ≠ 0)\) có hệ số góc là a.

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng (d) có dạng: \(y = ax + b ( a ≠ 0)\)

\(O ∈ (d) ⇒ b = 0\). Khi đó: \(y = ax\). 

Lại có: \(A ∈ (d) ⇒ 2 = 3a  \Rightarrow a = {2 \over 3}\)

Vậy hệ số góc của đường thẳng là \({2 \over 3}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng \(y = \sqrt 3 x + 3\) đi qua hai điểm \(A(0; 3)\), \(B\left( { - \sqrt 3 ;0} \right)\) (với \(A\in Oy, B\in Ox\)) 

Tam giác vuông OAB, ta có:

\(\eqalign{  & OA = 3,OB = \left| { - \sqrt 3 } \right| = \sqrt 3   \cr  &  \Rightarrow \tan \alpha  = {{OA} \over {OB}} = {3 \over {\sqrt 3 }} = \sqrt 3 \cr& \Rightarrow \alpha  = {60^0} \cr} \)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Đường thẳng (d): \(y = ax + b ( a ≠ 0)\) có hệ số góc là a.

Điểm \(M(x_0;y_0)\in(d)\) thì \(y_0 = ax_0 + b\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng (d) có dạng: \(y = 2x + b\) ( vì hệ số góc \(a = 2\)).

Vì đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 nên tọa độ giao điểm của (d) và \(Ox\) là \(A(3; 0)\).

\(A \in \left( d \right) \Rightarrow 0 = 3.2 + b \Rightarrow b =  - 6\)

Vậy: \(y = 2x - 6\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài