Bài tập 20 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 72 cm2. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính diện tích của các hình bình hành AECF, EBFD.

Đề bài

Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 72 cm2. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Tính diện tích của các hình bình hành AECF, EBFD.

Lời giải chi tiết

 

Ta có \(AE = EB = {{AB} \over 2}\) (E là trung điểm của AB)

\(CF = FD = {{CD} \over 2}\) (F là trung điểm của CD)

Và \(AB = CD\) (ABCD là hình chữ nhật)

\( \Rightarrow AE = EB = CF = FD\)

Tứ giác AECF có : AE = CF

Và AE // CF \(\left( {AB//CD,\,\,E \in AB,\,\,F \in CD} \right)\)

\( \Rightarrow \) Tứ giác AECF là hình bình hành

\( \Rightarrow {S_{AECF}} = AD.CF \Rightarrow {S_{AECF}} = AD.{{CD} \over 2} = {{{S_{ABCD}}} \over 2} = {{72} \over 2} = 36\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí