Bài 6 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính :

\(\eqalign{  & a)\left( { - 37} \right) + \left( { - 112} \right)  \cr  & b) - 42 + 52  \cr  & c)13 - 31  \cr & d)14 - 24 - 12  \cr  & e)\left( { - 25} \right) + 30 - 15. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( { - 37} \right) + \left( { - 112} \right) =  - 149  \cr  & b) - 42 + 52 = 10  \cr  & c)13 - 31 =  - 18  \cr  & d)14 - 24 - 12 =  - 10 - 12 =  - 22  \cr  & e)\left( { - 25} \right) + 30 - 15 = 5 - 15 =  - 10 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.