Bài 13 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Tính tổng S trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10  \cr  & b)\;S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 2013 - 2014. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10  \cr  &  = ( - 2 + 1) + ( - 4 + 3) + ( - 6 + 5) + ( - 8 + 7) + ( - 10 + 9)  \cr  &  = ( - 1) + ( - 1) + ( - 1) + ( - 1) + ( - 1) =  - 5  \cr  & b)\;S = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 2013 - 2014  \cr  &  = (1 - 2) + (3 - 4) + (5 - 6) + ... + (2013 - 2014)  \cr  &  = \underbrace {( - 1) + ( - 1) + ( - 1) + ... + ( - 1)}_\text{1007 số hạng} =  - 1007 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài