Bài 3 trang 131 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết :

\(\eqalign{  & a)15 + x = 7  \cr  & b)x - 9 =  - 24  \cr  & c) - x + 8 =  - 22. \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)15 + x = 7  \cr  & x = 7 - 15  \cr  & x =  - 8  \cr  & b)x - 9 =  - 24  \cr  & x =  - 24 + 9  \cr  & x =  - 15  \cr  & c) - x + 8 =  - 22  \cr  &  - x =  - 22 - 8  \cr  &  - x =  - 30 \cr& x = 30 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí