Bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1


Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

LG a

Trong hình 41, sinα bằng

(A) \( \displaystyle{5 \over 3}\)                     (B) \( \displaystyle{5 \over 4}\)                    (C) \( \displaystyle{3 \over 5}\)                    (D) \( \displaystyle{3 \over 5}\)

Phương pháp giải:

+) Dựa vào các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài.

\(\sin \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, huyền}\) và \(\cos \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, huyền}.\)  

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( \displaystyle\sin \alpha  = \dfrac{3}{5}.\)

Chọn (C) 

LG b

 Trong hình 42, sin Q bằng

(A) \( \displaystyle{{P{\rm{R}}} \over {R{\rm{S}}}}\)              (B) \( \displaystyle{{P{\rm{R}}} \over {QR}}\)               (C) \( \displaystyle{{P{\rm{S}}} \over {S{\rm{R}}}}\)                (D) \( \displaystyle{{S{\rm{R}}} \over {Q{\rm{R}}}}\) 

Phương pháp giải:

+) Dựa vào các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài.

\(\sin \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, huyền}\) và \(\cos \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, huyền}.\)  

Lời giải chi tiết:

Xét \( \displaystyle\Delta QPR\) vuông tại R ta có: \( \displaystyle\sin Q = \dfrac{PR}{PQ}.\)

Xét \( \displaystyle\Delta RQS\) vuông tại S ta có: \( \displaystyle\sin Q = \dfrac{RS}{RQ}.\)

Chọn (D)

LG c

Trong hình 43, cos 30° bằng

 

(A) \( \displaystyle{{2{\rm{a}}} \over {\sqrt 3 }}\)                (B) \( \displaystyle{a \over {\sqrt 3 }}\)               (C) \( \displaystyle{{\sqrt 3 } \over 2}\)               (D) \( \displaystyle2\sqrt 3 {a^2}\)   

Phương pháp giải:

+) Dựa vào các tỉ số lượng giác của góc nhọn để làm bài.

\(\sin \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, đối}{cạnh \, \, huyền}\) và \(\cos \alpha  = \dfrac{cạnh \, \, kề}{cạnh \, \, huyền}.\) 

Lời giải chi tiết:

Chọn (C) vì:  \( \displaystyle\cos {30^0} = {{\sqrt 3 a} \over {2a}} = {{\sqrt 3 } \over {2}}.\)  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.