Bài 22 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Giải bài 22 trang 84 SGK Toán 9 tập 1. So sánh: a, Sin 20 độ và sin 70 độ, cos 25 độ và cos 63 độ.

Đề bài

So sánh: 

a) \(\sin 20^{\circ}\) và \(\sin 70^{\circ}\)

b) \(\cos 25^{\circ}\) và \(\cos 63^{\circ}15'\)

c) \(\tan 73^{\circ}20'\) và \(\tan 45^{\circ}\)

d) \(\cot 2^{\circ}\) và \(\cot 37^{\circ}40'\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(0^o < \alpha\ ,\ \beta < 90^o\) thì: 

+) \(\alpha < \beta  \Rightarrow \sin \alpha < \sin \beta\)     

+) \(\alpha < \beta  \Rightarrow \cos \alpha > \cos \beta\).

+) \(\alpha < \beta  \Rightarrow \tan \alpha < \cos \beta\).   

+) \(\alpha < \beta \Rightarrow \cot \alpha > \cot \beta\).

Lời giải chi tiết

a) Vì \(20^{\circ}< 70^{\circ}\) nên \(\sin 20^{\circ}< \sin 70^{\circ}\).

b) Vì \(25^{\circ}< 63^{\circ}\) nên \(\cos 25^{\circ}> \cos 63^{\circ}15'\)

c) Vì \(73^{\circ}20'> 45^{\circ}\) nên \(\tan 73^{\circ}20'> \tan 15^{\circ}\)

d) Vì \(2^{\circ}< 37^{\circ}40'\) nên \(\cot 2^{\circ}> \cot 37^{\circ}40'\)

Cảnh báo: Từ \(25^{\circ}< 63^{\circ}15'\) suy ra \(\cos25^{\circ}< \cos 63^{\circ}15'\)  là sai vì khi góc \(\alpha\) tăng từ \(0^{\circ}\) đến \(90^{\circ}\) thì \(\cos\alpha\) giảm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan