Bài 2 trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Thực hiện phép tính :

a) \(4{1 \over 2}:\left( {2,5 - 3{3 \over 4}} \right) + {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2}\)

b) \(1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{8 \over {15}} + 25\% } \right)\)

c) \(0,75 - {{43} \over {80}}:\left( {{{ - 4} \over 5} + 2,5.{3 \over 4}} \right)\)

d) \(25\%  - 1{1 \over 2} + 0,5.{{12} \over 5}\)

e) \(\left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{1 \over 2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Đổi hỗn số, số thập phân ra phân số

+ Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ---> nhân, chia ---> cộng, trừ

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)4{1 \over 2}:\left( {2,5 - 3{3 \over 4}} \right) + {\left( {{{ - 1} \over 2}} \right)^2} = {9 \over 2}:\left( {{5 \over 2} - {{15} \over 4}} \right) + {1 \over 4}  \cr  &  = {9 \over 2}:\left( {{{10} \over 4} - {{15} \over 4}} \right) + {1 \over 4} = {9 \over 2}:{{ - 5} \over 4} + {1 \over 4} = {9 \over 2}.{{ - 4} \over 5} + {1 \over 4}  \cr  &  = {{ - 18} \over 5} + {1 \over 4} = {{ - 72} \over {20}} + {5 \over {20}} = {{ - 67} \over {20}} =  - 3{7 \over {20}}.  \cr  & b)1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{8 \over {15}} + 25\% } \right) = {{28} \over {15}}.{3 \over 4} - \left( {{8 \over {15}} + {1 \over 4}} \right) = {7 \over 5} - \left( {{{32} \over {60}} + {{15} \over {60}}} \right)  \cr  &  = {7 \over 5} - {{47} \over {60}} = {{84} \over {60}} - {{47} \over {60}} = {{37} \over {60}}.  \cr  & c)0,75 - {{43} \over {80}}:\left( {{{ - 4} \over 5} + 2,5.{3 \over 4}} \right) = {3 \over 4} - {{43} \over {80}}:\left( {{{ - 4} \over 5} + {5 \over 2}.{3 \over 4}} \right)  \cr  &  = {3 \over 4} - {{43} \over {80}}:\left( {{{ - 4} \over 5} + {{15} \over 8}} \right) = {3 \over 4} - {{43} \over {80}}:\left( {{{ - 32} \over {40}} + {{75} \over {40}}} \right) = {3 \over 4} - {{43} \over {80}}:{{43} \over {40}}  \cr  &  = {3 \over 4} - {{43} \over {80}}.{{40} \over {43}} = {3 \over 4} - {1 \over 2} = {3 \over 4} - {2 \over 4} = {1 \over 4}.  \cr  & d)25\%  - 1{1 \over 2} + 0,5{{12} \over 5} = {1 \over 4} - {3 \over 2} + {1 \over 2}.{{12} \over 5}  \cr  &  = {1 \over 4} - {3 \over 2} + {6 \over 5} = {5 \over {20}} - {{30} \over {20}} + {{24} \over {20}} = {{ - 1} \over {20}}  \cr  & e)( - 3,2).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{1 \over 2} =  - {{16} \over 5}.{{ - 15} \over {64}} + \left( {{4 \over 5} - {{34} \over {15}}} \right):{7 \over 2}  \cr  &  = {3 \over 4} + \left( {{{12} \over {15}} - {{34} \over {15}}} \right):{7 \over 2} = {3 \over 4} + {{ - 22} \over {15}}.{2 \over 7} = {3 \over 4} + {{ - 44} \over {105}} = {{315} \over {420}} + {{ - 176} \over {420}} = {{139} \over {420}}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.