Bài 1 trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Thực hiện phép tính :

Đề bài

Thực hiện phép tính :

a) \({4 \over 5} + {{ - 2} \over {15}}\)                  b) \({{ - 3} \over 5} + {5 \over 7}\)

c) \({4 \over {21}}.{{ - 7} \over 8}\)                    d) \({{ - 21} \over {24}}:{{ - 14} \over 8}\)

e) \({2 \over 3} - {5 \over 7}.{{14} \over {25}}\)        f) \(\left( {{5 \over {12}} + {{ - 1} \over 4} + {3 \over 8}} \right).{3 \over 2}\)

g) \(\left( {{1 \over 2} + {1 \over 3} + {2 \over 5}} \right):\left( { - 22{1 \over 5}} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){4 \over 5} + {{ - 2} \over {15}} = {{12} \over {15}} + {{ - 2} \over {15}} = {{10} \over {15}} = {2 \over 3}  \cr  & b){{ - 3} \over 5} + {5 \over 7} = {{ - 21} \over {35}} + {{25} \over {35}} = {4 \over {35}}  \cr  & c){4 \over {21}}.{{ - 7} \over 8} = {{4.( - 7)} \over {21.8}} = {{ - 1} \over 6}  \cr  & d){{ - 21} \over {24}}:{{ - 14} \over 8} = {{ - 21} \over {24}}.{{( - 8)} \over {14}} = {1 \over 2}  \cr  & e){2 \over 3} - {5 \over 7}.{{14} \over {25}} = {2 \over 3} - {{5.14} \over {7.25}} = {2 \over 3} - {2 \over 5} = {{10} \over {15}} - {6 \over {15}} = {4 \over {15}}  \cr  & f)\left( {{5 \over {12}} + {{ - 1} \over 4} + {3 \over 8}} \right).{3 \over 2} = \left( {{{10} \over {24}} + {{ - 6} \over {24}} + {9 \over {24}}} \right).{3 \over 2} = {{13} \over {24}}.{3 \over 2} = {{13} \over {16}}  \cr  & g)\left( {{1 \over 2} + {1 \over 3} + {2 \over 5}} \right):\left( { - 22{1 \over 5}} \right) = \left( {{{15} \over {30}} + {{10} \over {30}} + {{12} \over {30}}} \right):\left( {{{ - 111} \over 5}} \right) = {{37} \over {30}}.{{ - 5} \over {111}} = {{ - 1} \over {18}}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 3

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài