Bài 16 trang 79 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bạn Cúc theo học một khóa học tiếng Anh kéo dài ba tháng, tổng cộng 72 giờ.

Đề bài

Bạn Cúc theo học một khóa học tiếng Anh kéo dài ba tháng, tổng cộng 72 giờ. Trong đó \({3 \over 8}\) số giờ là học nói, \({1 \over 4}\) số giờ học nghe, \({1 \over 8}\) số giờ học đọc và số giờ còn lại là học văn phạm. Hỏi trong cả khóa học, bạn Cúc đã học bao nhiêu giờ cho mỗi phần : nói, nghe, đọc, văn phạm ?

Lời giải chi tiết

Thời gian học nói trong cả khóa là: \(72.{3 \over 8} = 27\)  (giờ).

Thời gian học nghe trong cả khóa học là: \(72.{1 \over 4} = 18\)  (giờ).

Thời gian học đọc trong cả khóa là: \(72.{1 \over 8} = 9\)  (giờ).

Thời gian học văn phạm trong cả khóa học là: 72 - (27 + 18 + 9) = 18 (giờ).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 3

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu