Lý thuyết liên hệ giữa cung và dây

Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

1. Định lí 1

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau

                   \(\overparen{AB}\)  = \(\overparen{CD}\) => \(AB = CD\)

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau

                  \(AB = CD\) => \(\overparen{AB}\) = \(\overparen{CD}\)

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

                         \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\) => \(AB > CD\)

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

                         \(AB > CD\) => \(\overparen{AB}\) > \(\overparen{CD}\)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan