Giải Bài 6 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là \( - 28^\circ C\). Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên \(4^\circ C\). Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt độ bên ngoài máy bay sau 10 phút bằng nhiệt độ ban đầu cộng với nhiệt độ tăng lên trong 10 phút đó.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ bên ngoài sau 10 phút là \( - 28 + 10.4 =  - 28 + 40 = 12^\circ C\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài