Bài 162 trang 26 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 162 trang 26 sách bài tập toán 6. Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết rằng:...

Đề bài

Hãy viết tất cả các ước chung của \(a, b, c\) biết rằng.

 \(a)\) \(a = 7.11\)

\(b)\) \(b = {2^4}\)

\(c)\) \(c= {3^2}.5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu \(a=b.q\) thì \(a\; \vdots \; b\) hay \( b\in Ư(a)\) \((a,\;b,\;q,\; \in \mathbb{N^*})\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(a = 7.11.\) Tập hợp ước của \(a\) là: \(\left\{ {1;7;11;77} \right\}\)

\(b)\) \(b = {2^4}\). Tập hợp ước của \(a\) là: \(\left\{ {1;2;4;8;16} \right\}\)

\(c)\) \(c = {3^2}.5\).Tập hợp ước của \(a\) là: \(\left\{ {1;3;5;9;15;45} \right\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí