Bài 15.1 phần bài tập bổ sung trang 26 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 15.1 phần bài tập bổ sung trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích số 7140 ra thừa số nguyên tố, ta được biểu thức nào?...

Đề bài

Phân tích số \(7140\) ra thừa số nguyên tố, ta được biểu thức nào?

\((A) \; 3.4.5.119 ;\)

\((B)\; 2.2.3.5.119 ;\)

\((C)\; 2^2.3.5.119 ;\)

\((D)\) Một biểu thức khác.

Hãy chọn phương án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích số tự nhiên \(n\; (n > 1)\) ra thừa số nguyên tố:

+) Cách 1: Chia số \(n\) cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng \(1\).

+) Cách 2: Viết \(n\) dưới dạng một tích các thừa số, mỗi thừa số lại viết thành tích cho đến khi các thừa số đều là số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(7140 = 2^2 .3.5.7.17\) 

Chọn \((D)\) Một biểu thức khác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí