Bài 160 trang 26 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 160 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào?...

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào:

\(a)\; 450\)

\(b)\; 2100\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phân tích số cho trước ra thừa số nguyên tố.

+) Nếu \(a=b.c\) thì \(a\; \vdots \; b\) và \(a\; \vdots \;c\) \((a,\;b,\;c,\; \in \mathbb{N^*})\) .

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(450 =45.10=9.5.2.5\)\(=3.3.2.5.5\)\(= {2.3^2}{.5^2}\)

Số \(450\) chia hết cho các số nguyên tố: \(2, 3\) và \(5\)

\(b)\) \(2100=21.100=3.7.10.10\)\(=3.7.2.5.2.5 = {2^2}{.3.5^2}.7\)

Số \(2100\) chia hết cho các số nguyên tố: \(2, 3, 5\) và \(7.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí