Bài 161 trang 26 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 161 trang 26 sách bài tập toán 6. Cho a=2^2.5^2.13. Mỗi số 4, 25, 13, 20, 8 có là ước của a hay không?

Đề bài

Số \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\)

Mỗi số \(4, 25, 13, 20, 8\) có là ước của \(a\) hay không\(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu \(a=b.q\) thì \(a\; \vdots \; b\) thì \( b\in Ư(a)\) \((a,\;b,\;q,\; \in \mathbb{N^*})\)

Lời giải chi tiết

Vì  \({2^2} = 4\) nên \(a=4.5^2.13\; \vdots \; 4\)

Vì  \({5^2} = 25\) nên \(a=2^2.25.13\; \vdots \; 25\)

Vì \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\) \(=4.5.5.13\) hay \(a=20.5.13\; \vdots \; 20\)

Ta có \(a=4.5^2.13\; \vdots \; 13\)

Và \({\rm{a}} = {4}{.5^2}.13\) không chia hết cho \(8.\)

Suy ra chỉ các số \(4, 25, 13, 20\) là ước của \(a.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí