Bài 133 trang 87 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 133 trang 87 sách bài tập toán 6. Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc v km/h. Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện.

Đề bài

Một người đi dọc theo một con đường (hình \(26\)) với vận tốc  \(v\) km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng một số âm (xem bài tập \(43\) SGK Toán \(6\) tập \(1\)). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm \(0.\) Ta cũng quy ước rằng tại thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số \(0,\) thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu \(t = -2\) thì có nghĩa là \(2\) giờ trước đó (hay còn \(2\) giờ nữa người đó mới đến địa điểm \(O\)). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm \(O\) với từng điều kiện sau:

\(a)\, v = 4, t = 2\) 

\(b) \,v = 4, t = -2\)

\(c) \,v = -4, t = 2\)

\(d)\, v = -4, t = -2\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Căn cứ vào đề bài, đưa bài toán về việc thực hiện phép tính nhân hai số nguyên.

- Sử dụng công thức: Quãng đường =(Vận tốc) x (Thời gian).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(s = v.t\)

\(a)\, v = 4, t = 2,\) suy ra \(s = 4.2 = 8.\) Nghĩa là người đó ở điểm \(M\) (sau \(2\) giờ người đó ở cách điểm \(O:\) \(8\) km về phía bên phải).

 

\(b)\, v = 4, b = -2,\) suy ra \(s = 4.(-2) = -8.\) Nghĩa là người đó ở điểm \(N\) (trước đó \(2\) giờ người đó cách điểm \(O:\) \(8\) km về phía bên trái).

 

\(c)\, v = -4, t = 2, \) suy ra \(s = (-4).2  = -8.\) Nghĩa là người đó ở điểm \(N\) (sau \(2\) giờ người đó cách điểm \(O:\) \(8\) km về phía bên trái)

\(d)\, v = -4, t = -2,\) suy ra \(s = (-4).(-2) = 8.\) Nghĩa là người đó ở điểm \(M\) (sau \(2\) giờ người đó mới đến điểm \(O\))

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí