Bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 11.4 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 6. Tính (36 - 16).(-5) + 6.(-14 - 6) ta được:

Đề bài

Tính \((36 - 16).(-5) + 6.(-14 - 6),\) ta được:

\((A)\, -220;\)                \((B)\, -20 ;\)

\((C)\, 20 ;\)                       \((D)\, 220.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.

- Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu.

Lời giải chi tiết

Chọn \((A)\, -220,\)

Vì:

\((36 - 16).(-5) + 6.(-14 - 6),\)

\(= 20.(-5)+6. (-20)\)

\(= (-100)+(-120)\)

\(=-220\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí