Bài 121 trang 85 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 121 trang 85 sách bài tập toán 6. Tính 22.(-6). Từ đó suy ra các kết quả: (+22).(+6); ( -22).(+6); (-22).(-6); (+6).(-22)

Đề bài

Tính \(22.(-6)\). Từ đó suy ra các kết quả:

\((+22).(+6);\;\) \( ( -22).(+6);\;\)

\( (-22).(-6);\;\) \((+6).(-22).\;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc: 

- Nhân hai số nguyên dương: ta nhân như hai số tự nhiên.

- Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

- Nếu đổi dấu một thừa số thì tích \(ab\) đổi dấu.

- Nếu đổi dấu hai thừa số thì tích \(ab\) không đổi dấu.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(22.(-6)=-(22.6) = -132\)

Suy ra  \(( +22).(+6) = 132\)

\((-22).(+6) = - 132\)

\((-22).(-6) = 132\)

\((+6).(-22) = - 132 \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí