Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 87 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 87 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức, với x = -4, y = -3.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức, với \(x = -4, y = -3:\)

\(a)\, (-15)x + (-7)y ;\)

\(b)\, (315 - 427)x + (46 - 89)y.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của \(x,y\) vào biểu thức đã cho sau đó thực hiện phép tính để tìm ra kết quả.


Lời giải chi tiết

\(a) (-15)x + (-7)y \)

\(= (-15)(-4) + (-7)(-3)\)

\(=15.4+7.3\)

\(= 60 + 21 = 81.\)

\(b)\, (315 - 427)x + (46 - 89)y\)

\(= (315 - 427)(-4) + (46 - 89)(-3)\)

\(= (-112)(-4) + (-43)(-3)\)

\(= 448 + 129 = 577\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí