Bài 123 trang 86 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 123 trang 86 sách bài tập toán 6. So sánh: a) (-9).(-8) với 0; b) (-12).4 với (-2).(-3); c) (+20).(+8) với (-19).(-9)

Đề bài

So sánh:

\(a)\, (-9).(-8)\) với \(0;\)

\(b)\, (-12).4\) với \((-2).(-3);\)

\(c)\, (+20).(+8)\) với \((-19).(-9)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý:

+) Tích của \(2\) số nguyên khác dấu thì kết quả là \(1\) số nguyên âm.

+) Tích của \(2\) số nguyên cùng dấu thì kết quả là \(1\) số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(( -9).(-8) > 0\)

\(b)\) Ta có: \((-12).4 < 0\) và \(( -2) .(-3) > 0\)

Suy ra \(( -12).4<0 < (-2).(-3)\).

Vậy \(( -12).4< (-2).(-3)\)

\(c)\) Ta có : \((+20).(+8) = 160\) và \((-19).(-9) = 171>160\)

Suy ra : \(( +20).(+8) < ( -19) .(-9)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí