Bài 131 trang 87 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 131 trang 87 sách bài tập toán 6. Cho y ∈ Z, so sánh 100.y với 0.

Đề bài

Cho \(y ∈ \mathbb Z,\)  so sánh \(100.y\) với \(0.\)

Chú ý: xét mọi trường hợp của \(y∈ \mathbb Z.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta cần xét các trường hợp xảy ra với \(y\), vì chưa biết \(y\) âm hay dương hay bằng \(0\)

Sử dụng:

+) Tích hai số nguyên âm là một số nguyên dương

+) Tích hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm

+) Số nào nhân với \(0\) cũng bằng \(0.\)

Lời giải chi tiết

Nếu \(y > 0\) thì \(100.y > 0\)

Nếu \(y = 0\) thì \(100.y = 0\)

Nếu \(y < 0\) thì \(100.y < 0\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí