Bài 11.5 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 11.5 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 6. Tìm năm giá trị của x ∈ Z sao cho: a) 1983(x - 7) > 0 ; b) (-2010)(x + 3) > 0.

Đề bài

Tìm năm giá trị của \(x ∈ \mathbb Z\) sao cho:

\(a)\, 1983(x - 7) > 0 ;\)

\(b)\, (-2010)(x + 3) > 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: Số âm x Số âm = Số dương.

Số dương x Số dương = Số dương.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Chẳng hạn \(x \in \left\{ {8,9,10,11,12,...} \right\}\)

Khi \(x > 7\) thì \(x - 7 > 0\) nên \(1983(x - 7) > 0\)

\(b)\) Chẳng hạn \(x \in \left\{ { - 4, - 5, - 6, - 7, - 8,...} \right\}\)

Khi \(x < -3\) thì \(x + 3 < 0\) nên \((-2010)(x + 3) > 0.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí