Bài tập 5 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Cho tam giacs ABC và tam giác MNP có kích thước như hình vẽ.

Đề bài

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có kích thước như hình vẽ.

a) Tam giác ABC có đồng dạng với tam giác MNP không ? Vì sao ?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác ?

 

Lời giải chi tiết

a) 

\(\dfrac{{AB}}{{MN}} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2};\dfrac{{AC}}{{MP}} = \dfrac{{2,5}}{5} = \dfrac{1}{2};\) \(\dfrac{{BC}}{{NP}} = \dfrac{{3,5}}{7} = \dfrac{1}{2}\)

Xét ∆ABC và ∆MNP có: 

\(\dfrac{{ABC}}{{MN}} = \dfrac{{AC}}{{MP}} = \dfrac{{BC}}{{NP}} \)

\(\Rightarrow \Delta ABC\) đồng dạng \(\Delta MNP(c.c.c)\)

b) Gọi P là chu vi của tam giác, ta có:

\(\dfrac{{{P_{ABC}}}}{{{P_{MNP}}}} = \dfrac{{AB + BC + AC}}{{MN + NP + MP}}\) \( = \dfrac{{2 + 3,5 + 2,5}}{{4 + 7 + 5}} = \dfrac{8}{{16}} = \dfrac{1}{2}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu