Bài 7 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a) \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{...}}{{12}}\)                                

b) \(\dfrac{7}{4} = \dfrac{{28}}{{...}}\)

c) \(\dfrac{{...}}{9} = \dfrac{{ - 20}}{{36}}\)                             

d) \(\dfrac{{ - 28}}{{56}} = \dfrac{4}{{...}}\)

e)  \(\dfrac{{ - 16}}{{ - 36}} = \dfrac{{...}}{9}\)                            

f) \(\dfrac{{...}}{9} = \dfrac{4}{{...}}.\)

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,\,\dfrac{1}{2} = \dfrac{6}{{12}}\)  vì \(1.12 = 6.2\)

\(b)\,\,\,\dfrac{7}{4} = \dfrac{{28}}{{16}}\)  vì \(7.16 = 28.4\)

\(c)\,\,\,\dfrac{{ - 5}}{9} = \dfrac{{ - 20}}{{36}}\)  vì \((-5).36 = (-20).9\)

\(d)\,\,\,\dfrac{{ - 28}}{{56}} = \dfrac{4}{{ - 8}}\) vì \((-28).(-8) = 4.56\)

\(e)\,\,\,\dfrac{{ - 16}}{{ - 36}} = \dfrac{4}{9}\)  vì \((-16).9 = 4.(-36)\)

\(f)\,\,\,\,\dfrac{6}{9} = \dfrac{4}{6}\)  vì \(6.6 = 4.9\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 14: Phân số

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài