Bài 21 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) :

Đề bài

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản) :

a) \(35d{m^2};72d{m^2}.\)

b) \(350c{m^2};675d{m^2}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)35d{m^2} = {{35} \over {100}}{m^2} = {7 \over {20}}{m^2}  \cr  & 72d{m^2} = {{72} \over {100}}{m^2} = {{18} \over {25}}{m^2}  \cr  & b)350c{m^2} = {{360} \over {10000}}{m^2} = {7 \over {200}}{m^2}  \cr  & 675d{m^2} = {{675} \over {100}}{m^2} = {{27} \over 4}{m^2} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 14: Phân số