Bài 22 trang 20 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây :

$$\frac{{ - 9}}{{33}};\frac{{35}}{{21}};\frac{3}{{ - 11}};\frac{{15}}{9};\frac{{12}}{{17}};\frac{{60}}{{ - 85}}.$$

Lời giải chi tiết

Các cặp phân số bằng nhau trong các phân số

\(\dfrac{{ - 9}}{{33}}\) và \(\dfrac{3}{{ - 11}};\)

\(\dfrac{{35}}{{21}}\) và \(\dfrac{{15}}{9};\)

\(\dfrac{{ - 12}}{{17}}\) và \(\dfrac{{60}}{{ - 85}}\)

Giải thích:

\(\eqalign{  & {{ - 9} \over {33}} = {{ - 9:( - 3)} \over {33:( - 3)}} = {3 \over { - 11}}  \cr  & {{35} \over {21}} = {{35:7} \over {21:7}} = {5 \over 3} = {{5.3} \over {3.3}} = {{15} \over 9}  \cr  & {{ - 12} \over {17}} = {{ - 12.( - 5)} \over {17.( - 5)}} = {{60} \over { - 85}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.