Bài 10 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải.

Đề bài

Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải.

Biểu thức

Giá trị

\(\left| { - 3} \right|\)

 

\(\left| {9 - 8} \right|\)

 

\(\left| {4 - 4} \right|\)

 

\(\left| { - 5} \right| + \left| { - 9} \right|\)

 

\(\left| { - 7} \right| - \left| 4 \right|\)

 

\(\left| {\left| { - 5} \right|} \right|\)

 

\(\left| { - 2} \right| + \left| { - 3} \right| + \left| { - 4} \right|\)

 

\(\left| 5 \right| + \left| { - 10} \right| + \left| { - 15} \right|\)

 

\(\left| { - 8} \right|.\left| 2 \right|\)

 

\(\left| { - 4} \right|.\left| { - 5} \right|\)

 

\(\left| {18} \right|:\left| { - 2} \right|\)

 

\(\left| { - 20} \right|:\left| 4 \right|\)

 

 

Lời giải chi tiết

Biểu thức

Giá trị

\(\left| { - 3} \right|\)

3

\(\left| {9 - 8} \right|\)

1

\(\left| {4 - 4} \right|\)

0

\(\left| { - 5} \right| + \left| { - 9} \right|\)

14

\(\left| { - 7} \right| - \left| 4 \right|\)

3

\(\left| {\left| { - 5} \right|} \right|\)

5

\(\left| { - 2} \right| + \left| { - 3} \right| + \left| { - 4} \right|\)

9

\(\left| 5 \right| + \left| { - 10} \right| + \left| { - 15} \right|\)

30

\(\left| { - 8} \right|.\left| 2 \right|\)

16

\(\left| { - 4} \right|.\left| { - 5} \right|\)

20

\(\left| {18} \right|:\left| { - 2} \right|\)

9

\(\left| { - 20} \right|:\left| 4 \right|\)

5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài