Bài 1 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;A =\{a\in Z|0<a<4\}\cr&b\; B = \left\{ {b \in {\rm Z}\left| { - 9 < b <  - 5} \right.} \right\}  \cr  & c)\;C = \left\{ {c \in {\rm Z}\left| { - 3 < c < 3} \right.} \right\}  \cr  & d)\;D = \left\{ {d \in {\rm Z}\left| { - 2 < d < 1} \right.} \right\}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{1; 2; 3\}\)                                  

b) \(B = \{-8; -7; -6\}\)

c) \(C = \{-2; -1; 0; 1; 2\}\)                        

d) \(D = \{-1; 0\}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu