Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :  \(9; - 3;\left| 8 \right|;\left| { - 4} \right|;0; - \left| 6 \right|; - \left| { - 3} \right|.\)

Lời giải chi tiết

Số đối của 9 là -9; số đối của -3 là 3

Số đối của |8| = 8 là -8; số đối của |-4| = 4 là -4

Số đối của 0 là 0, số đối của - |6| = -6 là 6

Số đối của - |-3| = -3 là 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí