Bài 8 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử mỗi tập hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;A = \left\{ {a \in {\rm Z}\left| { - 4 < a <  - 1} \right.} \right\}  \cr  & b)\;B = \left\{ {b \in {\rm Z}\left| { - 2 < b < 3} \right.} \right\}  \cr  & c)\;C = \left\{ {c \in {\rm Z}\left| { - 3 < c < 0} \right.} \right\}  \cr  & d)\;D = \left\{ {d \in {\rm Z}\left| { - 1 < d < 6} \right.} \right\}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(A = \{-3; -2\}\)                       

b) \(B = \{-1; 0; 1; 2\}\)     

c) \(C = \{-2; -1\}\)              

d) \(D = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí