Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2


Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2. a) Kiểm tra xem các cặp số (1; 1) và (0,5; 0)

Đề bài

a) Kiểm tra xem các cặp số \( (1; 1)\)  và \((0,5; 0)\) có là nghiệm của phương trình \(2x – y = 1\) hay không ?

b) Tìm thêm một nghiệm khác của phương trình \(2x – y = 1.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cặp số \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là nghiệm của phương trình \(ax + by = c\) khi \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thỏa mãn hệ thức \(a{x_0} + b{y_0} = c\)

b) Để tìm một nghiệm khác của phương trình \(2x - y = 1\) ta cho \(x\) nhận giá trị khác nghiệm tìm được ở câu a) rồi thay vào phương trình để tìm \(y\). Từ đó tìm được nghiệm \(\left( {x;y} \right)\) của phương trình

Lời giải chi tiết

a) + Cặp số \((1; 1)\) là nghiệm của phương trình \(2x – y = 1\) vì  thay \(x=1;y=1\) vào phương trình ta được \(2.1 – 1 = 1\) \(\Leftrightarrow 1=1 \) (luôn đúng).

+ Cặp số \((0,5; 1)\) không là nghiệm của phương trình \( 2x – y = 1\) vì  thay \(x=0,5;y=1\) vào phương trình ta được \(2.0,5 – 1 = 1\) \(\Leftrightarrow 0= 1 \) (vô lý).

b) Chọn \(x = 2\) ta có: \(2.2 - y = 1 \Leftrightarrow y = 3\)

Vậy cặp số \((2; 3)\) là một nghiệm của phương trình \(2x – y = 1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 22 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài