Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn.


Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

1. Khái niệm

Phương trình bậc nhất hai ẩn \(x, y\) là hệ thức dạng: \(ax + by = c \)  (1)

Trong đó a, b và c là các số đã biết (\(a \ne b \) hoặc \(b \ne 0 \)).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

(x0, y0) sao cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn \(ax + by = c\) luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng \(ax + by = c,\) kí hiệu là \((d)\).

-  Nếu \(a \ne 0\) và \(b \ne 0 \) thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x \in R & & \\ y = \dfrac{c - ax}{b} & & \end{matrix}\right.\) hoặc \(\left\{\begin{matrix} x = \dfrac{c - by}{a} & & \\ y \in R & & \end{matrix}\right.\)

Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

- Nếu \(a = 0, b \ne 0\) thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x \in R & & \\ y = \dfrac{c}{b} & & \end{matrix}\right.\) và (d) // Ox

- Nếu \(a \ne 0, b = 0 \) thì công thức nghiệm là:

\(\left\{\begin{matrix} x = \dfrac{c}{a} & & \\ y \in R & & \end{matrix}\right.\) và (d) // Oy.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài