Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho hai phương trình : \(x + y = 2\) và \(x - 2y =  - 1.\) Tìm một cặp số ( x; y) là nghiệm chung của hai phương trình.

Bài 2: Xác định hệ số góc và tung độ gốc của đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình

\(3x -2y = 6.\)

Bài 3: Tìm m để cặp số \(( 1; 2)\) là nghiệm của phương trình :

\(2x + my = m + 1.\) Viết công thức  nghiệm tổng quát của phương trình với m vừa tìm được.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Nghiệm chung \(( x ; y)\) của hai phương trình chính là tọa độ giao điểm ( nếu có) của hai đường thẳng \(x + y = 2\) và \(x – 2y = − 1.\)

Viết phương trình tung độ giao điểm của hai đường thẳng, giải ra ta tìm được x từ đó suy ra y

Lời giải chi tiết:

Bài  1: Nghiệm chung \(( x ; y)\) của hai phương trình chính là tọa độ giao điểm ( nếu có) của hai đường thẳng \(x + y = 2\) và \(x – 2y = − 1.\)

Viết lại : \(x = 2 – y\) và \(x = 2y – 1.\)

Phương trình tung độ giao điểm của hai đường thẳng :

 \( 2 – y = 2y – 1 \Leftrightarrow       y = 1\)

Từ đó tìm được \(x = 1.\)

Vậy nghiệm chung là cặp số \(( 1; 1).\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Viết lại phương trình về dạng y=ax+b từ đó ta có:

+Hệ số góc là a

+Tung độ gốc là b

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Viết lại : \(y = {3 \over 2}x - 3\)

Ta có hệ góc a = \({3 \over 2}\); tung độ gốc \(b = −3.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Thay tọa độ điểm (1;2) vào phương trình ban đầu ta tìm được m

Thay m vào phương trình ban đầu rồi rút y theo x ta được công thức nghiệm tổng quát

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Cặp số \(( 1; 2)\) là nghiệm của phương trình, nên ta có :

        \( 2.1 + 2m = m + 1 \Leftrightarrow      m = −1.\)

Vậy, ta có : \(2x - y = 0 \Leftrightarrow y = 2x\)

Công thức nghiệm tổng quát : \((x;2x)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài