Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 68 Toán 9 Tập 2


Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

Đề bài

Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau

Lời giải chi tiết

 

CÁCH 1: Kẻ AC, BD là hai đường kính bất kì của đường tròn (O) 

Ta có: \(\widehat {AOB} = \widehat {COD}\) (hai góc đối đỉnh)

Nên \(sđ\overparen{AmB} = sđ\overparen{CnD}\)\(\Rightarrow\) \( \overparen{AmB}=\overparen {CnD}\)

CÁCH 2: Vẽ cung AB, nối AB, đo số đo \(\widehat {AOB}\). Dựng cung CD sao cho \(\widehat {COD}= \widehat {AOB}\).

Chú ý: Có nhiều cách dựng 2 cung bằng nhau. Ta chỉ cần đảm bảo góc ở tâm chúng tạo ra là bằng nhau.

 


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí