Thử tài bạn trang 126 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính nhanh :

Đề bài

Tính nhanh :

a) \(\left( {215 - 42} \right) - 215\)

b) \(\left( { - 4233} \right) - \left( {14 - 4233} \right).\)

Lời giải chi tiết

a) \((215 - 42) - 215 = 215 - 42 - 215 \)

\(= 215 - 215 - 42 = 0 - 42 =  - 42\)

b) \(( - 4233) - (14 - 4233) \)

\(=  - 4233 - 14 + 4233 \)

\(=  - 4233 + 4233 - 14 = 0 - 14 =  - 14\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí