Hoạt động 4 trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính và so sánh các kết quả tương ứng ở hai cột B và D :

Đề bài

Tính và so sánh các kết quả tương ứng ở hai cột B và D :

A

B

C

D

\( - \left( {4 + 7} \right) = \)

 

\( - 4 - 7 = \)

 

\( - \left( {12 - 25} \right) = \)

 

\( - 12 + 25 = \)

 

\( - \left( { - 8 + 7} \right) = \)

 

\(8 - 7 = \)

 

\( - \left( { - 15 - 4} \right) = \)

 

\(15 + 4 = \)

 

\(5 + \left( {23 - 12} \right) = \)

 

\(5 + 23 - 12 = \)

 

\(6 - \left( {2 - 3} \right) = \)

 

\(6 - 2 + 3 = \)

 

 

Lời giải chi tiết

A

B

C

D

\( - \left( {4 + 7} \right) = \)

-11

\( - 4 - 7 = \)

-11

\( - \left( {12 - 25} \right) = \)

13

\( - 12 + 25 = \)

13

\( - \left( { - 8 + 7} \right) = \)

1

\(8 - 7 = \)

1

\( - \left( { - 15 - 4} \right) = \)

19

\(15 + 4 = \)

19

\(5 + \left( {23 - 12} \right) = \)

16

\(5 + 23 - 12 = \)

16

\(6 - \left( {2 - 3} \right) = \)

7

\(6 - 2 + 3 = \)

7

Kết quả tương ứng ở hai cột B và D là bằng nhau

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí