Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

a) Trên tia \(Ot\) vẽ các đoạn thẳng \(OA = 3cm, OB = 2OA,\) trên tia đối của tia \(Ot\) vẽ đoạn thẳng \(OC = OB.\)

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng \(AB, BC\) và \(AC.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\) 

Lời giải chi tiết

a) Do \(OB = 2OA\) và \(OA = 3cm\) nên \(OB = 6cm.\) Biết \(OC = OB,\) suy ra \(OC = 6cm.\) Từ đó ta vẽ được các đoạn \(OA, OB, OC\) như sau: 

 

b) Vì \(A\) và \(B\) cùng thuộc tia \(Ot\) và \(OA < OB\) \((do\,3cm<6cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B.\)

Do đó \(OA+AB=OB,\) suy ra \(AB=OB-OA\)\(=6-3=3cm\)

Điểm \(C\) nằm trên tia đối của tia \(Ot\) còn điểm \(A\) thuộc tia \(Ot\) nên điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A, C.\)

Do đó \(CA = CO + OA,\) suy ra \(CA = 6 + 3 = 9 (cm)\)

Lại có điểm \(C\) nằm trên tia đối của tia \(Ot\) còn điểm \(B\) thuộc tia \(Ot \) nên điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(C, B.\)

Do đó \(BC = BO + OC,\) suy ra \(BC = 6 + 6 = 12 (cm).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.