Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

a) Trên tia \(Ot\) vẽ các đoạn thẳng \(OA = 3cm, OB = 7cm,\) trên tia đối của tia \(Ot\) vẽ đoạn thẳng \(OC = 5cm.\) 

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng \(AB, BC\) và \(AC.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\)

Lời giải chi tiết

a) Ta vẽ được các đoạn thẳng \(OA, OB, OC\) như sau:

 

b) Do \(A\) và \(B\) cùng thuộc tia \(Ot\) và \(OA < OB\) \((do\, 3cm<7cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O, B.\)

Từ đó \(OB = OA + AB,\) suy ra \(AB =OB-OA\)\(= 7 - 3 = 4(cm)\)

Do \(C\) nằm trên tia đối của tia \(Ot\) còn \(A\) thuộc tia \(Ot\) nên điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(C, A.\)

Do đó \(CA = CO + OA,\) suy ra \(CA = 5 + 3 = 8 (cm).\)

Lại có \(C\) nằm trên tia đối của tia \(Ot\) còn \(B\) thuộc tia \(Ot\) nên điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(C, B.\)

Như vậy, \(BC = BO + OC,\) suy ra \(BC= 7 + 5 = 12 (cm).\)

Vậy \(AB=4cm;AC=8cm;\)\(BC=12cm.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.