Bài 54 trang 135 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Trên tia \(Ox\) 

a) Đặt \(OA = 2cm\)

b) Trên tia \(Ax,\) đặt \(AB = 4cm\)

c) Trên tia \(BA,\) đặt \(BC = 3cm\)

d) Hỏi trong ba điểm \(A, C, B\) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) b) c) Dùng thước thẳng và compa để vẽ hình.

d) Sử dụng: Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

Lời giải chi tiết

Vẽ tia \(Ox\)

 

a) Mở rộng compa bằng \(2cm,\) đặt đầu nhọn trùng với điểm \(O,\) đầu bút chì vạch nên điểm \(A \) trên tia \(Ox. \) Khi đó ta có \(OA = 2cm\)

b) Mở rộng compa bằng \(4cm,\) đặt đầu nhọn trùng với điểm \(A,\) đầu bút chì vạch nên điểm \(B\) trên tia \(Ox.\) Khi đó ta có \(AB = 4cm\)

c)  Mở rộng compa bằng \(3cm,\) đặt đầu nhọn trùng với điểm \(B,\) quay đầu bút chì về phía điểm \(O\) và vạch điểm \(C.\) Khi đó ta có \(BC = 3cm\)

d) Trên tia \(Bx\) có \(BC<BA\) \((do \, 3cm<4cm)\) nên điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B.\)

Vậy trong ba điểm \(A, B, C\) thì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm còn lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.