Bài 58 trang 135 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 58 trang 135 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cm. b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5 cm; BP = 9,7cm...

Đề bài

a) Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(12cm\) 

b) Xác định các điểm \(M, P\) của đoạn thẳng \(AB\) sao cho \(AM = 3,5 cm;\) \(BP = 9,7cm\)

c) Tính \(MP.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Dùng thước thẳng có chia khoảng để vẽ hình.

* Sử dụng: 

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\) 

Lời giải chi tiết

a) b) 

  

+ Vẽ đoạn thẳng \(AB=12cm\)

+ Đặt thước sao cho vạch số \(0\) của thước trùng với điểm \(A\), cạnh của thước trùng với tia \(AB\), ta đánh dấu vạch số \(3,5 cm\) của thước và đặt đó là điểm \(B\) ta được đoạn \(AB=3,5cm.\)

+ Đặt thước sao cho vạch số \(0\) của thước trùng với điểm \(B\), cạnh của thước trùng với tia \(BA\), ta đánh dấu vạch số \(9,7cm\) của thước và đặt đó là điểm \(P\) ta được đoạn \(PB=9,7cm.\)

c) +) Trên tia \(BA\) có \(BP<BA\) \((do\,9,7cm<12cm)\) nên điểm \(P\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

Do đó \(AP + PB = AB\)

Suy ra: \(AP = AB – PB\) \(= 12 – 9,7\) \(= 2,3 (cm)\)

+) Trên tia \(AB\) có \(AP<AM\) \((do\,2,3cm<3,5cm)\) nên \(P\) nằm giữa \(A\) và \(M.\)

Do đó \(AM = AP + PM\)

Suy ra: \(PM = AM – AP \)\(= 3,5 – 2,3\) \(= 1,2 (cm)\)

Vậy  \(MP = 1,2 cm.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí