Bài 58 trang 135 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

a) Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(12cm\) 

b) Xác định các điểm \(M, P\) của đoạn thẳng \(AB\) sao cho \(AM = 3,5 cm;\) \(BP = 9,7cm\)

c) Tính \(MP.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Dùng thước thẳng có chia khoảng để vẽ hình.

* Sử dụng: 

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\) 

Lời giải chi tiết

a) b) 

  

+ Vẽ đoạn thẳng \(AB=12cm\)

+ Đặt thước sao cho vạch số \(0\) của thước trùng với điểm \(A\), cạnh của thước trùng với tia \(AB\), ta đánh dấu vạch số \(3,5 cm\) của thước và đặt đó là điểm \(B\) ta được đoạn \(AB=3,5cm.\)

+ Đặt thước sao cho vạch số \(0\) của thước trùng với điểm \(B\), cạnh của thước trùng với tia \(BA\), ta đánh dấu vạch số \(9,7cm\) của thước và đặt đó là điểm \(P\) ta được đoạn \(PB=9,7cm.\)

c) +) Trên tia \(BA\) có \(BP<BA\) \((do\,9,7cm<12cm)\) nên điểm \(P\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

Do đó \(AP + PB = AB\)

Suy ra: \(AP = AB – PB\) \(= 12 – 9,7\) \(= 2,3 (cm)\)

+) Trên tia \(AB\) có \(AP<AM\) \((do\,2,3cm<3,5cm)\) nên \(P\) nằm giữa \(A\) và \(M.\)

Do đó \(AM = AP + PM\)

Suy ra: \(PM = AM – AP \)\(= 3,5 – 2,3\) \(= 1,2 (cm)\)

Vậy  \(MP = 1,2 cm.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.