Bài 56 trang 135 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Vẽ tia \(Ox:\) 

a) Vẽ \(OA = 1cm, OB = 2cm.\) Hỏi trong ba điểm \(O, A, B\) thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Vẽ \(OC = 3cm.\) Hỏi trong ba điểm \(A, B, C\) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\)

Lời giải chi tiết

  

a) Trên tia \(Ox\) có \(OA<OB\) \((do \, 1cm<2cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B.\)

Nên trong ba điểm \(O, A, B\)  thì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm còn lại. 

b) Vì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) nên \(OB=OA+AB\) hay \(AB=OB-OA\)\(=2-1=1cm\)

+ Trên tia \(Ox\) ta có \(OA<OC\) \((do\,1cm<3cm)\) nên điểm \( A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(C.\)

Suy ra \(OC=OA+AC\) hay \(AC=OC-OA\)\(=3-1=2cm\) 

+ Trên tia \(Ax\) ta có \(AB<AC\) \((do\,1cm<2cm)\) nên điểm \( B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C.\)

Vậy trong ba điểm \(A, B, C\) điểm \(B\) nằm giữa hai điểm còn lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.