Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(4cm, C\) là điểm nằm giữa \(A, B.\) Gọi \(M\) là trung điểm của \(AC\) và \(N\) là trung điểm của \(CB.\) Tính \(MN.\)  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB.\) 

+ Trung điểm \(M\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B \,(MA = MB).\) 

Lời giải chi tiết

 

Vì \( \displaystyle C\) nằm giữa \( \displaystyle A\) và \( \displaystyle B\) nên \( \displaystyle AC + CB = AB\)

Vì \( \displaystyle M\) là trung điểm của \( \displaystyle AC\) nên \( \displaystyle MC = {{AC} \over 2}\)

Vì \( \displaystyle N\) là trung điểm của \( \displaystyle CB\) nên \( \displaystyle CN = {{BC} \over 2}\)

Ta có \( \displaystyle M\) là trung điểm của \( \displaystyle AC \) nên \( \displaystyle M\) nằm trên tia \( \displaystyle CA; N\) là trung điểm của \( \displaystyle CB\)  nên \( \displaystyle N\) nằm trên tia \( \displaystyle CB\) mà tia \( \displaystyle CA\) và \( \displaystyle CB\) đối nhau nên \( \displaystyle C\) nằm giữa \( \displaystyle M\) và \( \displaystyle N\)

Do đó  \( \displaystyle MC + CN = MN\) 

Suy ra: \( \displaystyle MN = {{AC} \over 2} + {{BC} \over 2} = {{AC + BC} \over 2} \)

\( \displaystyle = {{AB} \over 2} = {4 \over 2} = 2\) (cm) (vì \( \displaystyle AC + CB = AB=4cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu
 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB...

 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6.Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN...

 • Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

 • Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

 • Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.