Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

Đề bài

Trên đường thẳng \(t\) vẽ một đoạn thẳng \(AB = 12cm.\) Lấy điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) và \(AN = 2cm.\) Gọi \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(BN.\) Gọi \(P\) là trung điểm của đoạn thẳng \(MN.\) Tính độ dài của đoạn thẳng \(BP.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+ Trên tia \(Ox\) có \(OM=a;ON=b\). Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\)

+ Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB.\)

+ Nếu điểm \(M\) là trung điểm đoạn thẳng \(AB\) thì \(AM=BM=\dfrac{AB}{2}\)  

Lời giải chi tiết

Từ giả thiết \(AB = 12cm\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) nên \(AN+BN=AB\) hay \(BN=AB-AN\)\(=12-2=10cm\) 

Vì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(BN\) nên \(BM = MN\) \(=BN:2\)\(=10:2= 5cm.\)

Lại có \(MN = 5cm\) và \(P\) là trung điểm của đoạn thẳng \(MN\) nên \(NP = PM\) \(=MN:2\)\(=5:2= 2,5cm.\)

Ta có hình vẽ sau:

 

Trên tia \(Nt\) có \(NP<NB\) \((do\,2,5cm<10cm)\) nên điểm \(P\) nằm giữa hai điểm \(N\) và \(B.\)

Do đó \(NP+BP=BN,\) suy ra \(BP=BN-NP\)\(=10-2,5\)\(=7,5cm.\)

Vậy \(BP=7,5cm.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài